مدل چوبی مدل آلومینیومی مدل صفحه ای مدل آزاد

مدل پلاستوفومی یکبار مصرف
فوریه 4, 2019
مدل مومی ، ریختگری دقیق
فوریه 4, 2019

مدلهای چوبی مدل های مادر و یااولیه ایی هستن که بر اساس نقشه و یا قطعه سفارش داده شده ساخته میشوند، بسته به فرم قطعه درخواستی این مدل ها به دو صورت بدون ماهیچه و یا ماهیچه دار ساخته و سپس تبدیل به مدل آلومینیومی شده و پرداخت می شوند و در اختیار ریخته گری جهت تولید قرار میگیرد ، در بعضی موارد به دلیل اینکه سفارش از قطعه ی موردنظر تیراژ و تعداد زیادی ندارد به خاطر شرایط اقتصادی و قیمتی مستقیماً از مدل چوبی برای ریخته گری استفاده می شود و از آن مدل آلومینیومی ریخته نمی شود . بر اساس سفارش ، شرایط و کیفیت مورد نیاز مدلها به صورت صفحه ای و یا آزاد ساخته میشوند